Persondatapolitik
NTS Medical ApS følger de til en tid gældende reglerne i persondataforordningen (GDPR). Vi opbevarer kun persondata, som er nødvendig for at kunne levere og servicere. De data, der opbevares, opbevares kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde lovkrav og kunne levere og servicere i forhold til produkter. Vi opbevarer ikke personfølsomme data uden din accept. Har vi brug for at opbevare dine personfølsomme data (typisk adresse og cpr-nummer), vil du blive informeret om formålet med at opbevare dine personfølsomme data og du har til en hver tid ret til at få oplyst, hvilke data, der er opbevaret og hvordan de er opbevaret, samt at blive slettet i vores system, hvis anden lovgivning ikke forhindrer det. Kontakt for yderligere information og udlevering af vores persondatapolitik hos NTS Medical ApS: info@ntsmedical.com